Це курс англійської мови для дітей шкільного віку (1-4 класи). Заняття групи Funny English проводяться за підручником Fly High (4 рівні).

Основна ціль програми — це поетапний та гармонійний розвиток основних видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, письма та говоріння.

Для зацікавлення дітей на занятті використовуються різнокольорові картки, веселі пісеньки, цікаві історії та мультимедійні засоби.

Вік дитини: 6-10 років.
Тривалість заняття: 60 хв.
Періодичність: 8 р/міс.

Записатися

Головні складові заняття:

  • презентація лексики та букв відбувається шляхом демонстрації карток, прослуховування та повторення слів, звуків, що сприяє швидкому та активному розвитку словникового запасу дитини;
  • граматичні правила представлені веселими героями та прикладами підручника, які допомагають дитині з легкістю опанувати базові мовленнєві конструкції та використовувати їх у розмові.
  • розвиток мовлення відбувається шляхом використання великої кількості активностей, що допомагає дітям правильно та грамотно будувати речення, складати невеличкі розповіді, розуміти зміст сказаного.
  • ігрова діяльність та пісні — це найкращий шлях для вивчення мови дітьми молодшого шкільного віку, оскільки постійне повторення розвиває в дитині впевненість, сприяє розвитку музикальних здібностей.